Bytte vinduer? Vi gir deg de beste rådene

Opptil 40 prosent av varmen kan forsvinne ut gjennom vinduene og varmetapet kan halveres ved å bytte ut med moderne vinduer.

Bergen Byggtjenester har lang erfaring med bytte av vinduer – og sørger for en god opplevelse. Vi utfører alt fra riving, avfallshåndtering, montering av foringer og lister og oppmåling. Vi dokumenterer også at vinduene er skikkelig montert og tettet med termografering. 

Gjør smarte valg når du bytter vindu

Bytte av vinduer vil gi deg en mer energieffektiv bolig som er mer miljøvennlig, og vil spare deg for oppvarmingskostnader. Det er flere faktorer som er viktig å ta hensyn til ved bytte til nye vinduer for å sikre at de nye vinduene reduserer energiforbruket så mye som mulig.

Først og fremst bør du sørge for å velge vinduer med høy isolasjonsevne. Dette betyr at vinduene holder varmen inne om vinteren og holder varmen ute om sommeren. Dette kan redusere varmebehovet i huset ditt og dermed spare deg for penger på varmeutgiftene.

Et annet viktig valg å ta hensyn til er materialet vinduene er laget av. Tre- og aluminiumsvinduer har vanligvis høyere isolasjonsevne enn vinduer laget av vinyl eller stål.

Videre kan du vurdere å velge vinduer med energieffektive glass. Disse glassene er laget for å reflektere bort UV-stråling og redusere varmetapet gjennom vinduene. Hovedkategoriene for glass er 2-lags og 3-lags, hvor hovedforskjellen er at 3-lags glass isolerer bedre, men er også mer kostbare. 

Til slutt, vær sikker på å velge et en håndtverker med god erfaring for å sikre riktig montering. Dårlig montering kan føre til lekkasjer og redusere den totale energieffektiviteten til vinduene dine.

Hva er forskjellen på 2-lags og 3-lags glass?

Hovedforskjellen på 2-lags og 3-lags glassen ligger i navnet, hvor forskjellen åpenbart ligger i antall glass vinduet består av, men hva innebærer egentlig det?

2-lags glass består av to lag med glass som er separert av et luftrom. Luftrommet mellom glassene fungerer som en form for isolasjon og bidrar til å redusere varmetapet gjennom glasset. 

3-lags glass, derimot, består av tre lag med glass, separert av to luftrom. Det ekstra luftrommet mellom glassene gir en økt isolasjonsevne sammenlignet med 2-lags glass. 3-lags glass har også et ekstra lag med glass som gir en ekstra beskyttelse mot UV-stråling, som kan bidra til å redusere varmetapet gjennom glasset. 3-lags glass er vanligvis dyrere enn 2-lags glass, men de har en høyere isolasjonsevne og gir bedre beskyttelse mot UV-stråling.

Gassfylt 2-lags vindu med energibelegg

2-lags glass

Vindu av 3-lags glass. Lav U-verdi

3-lags glass

Hva er U-verdi?

U-verdi er en måleenhet som beskriver hvor godt en bygningskomponent, som et for eksempel et vindu, isolerer. U-verdi angir hvor mye varmeenergi som går tapt per tidsenhet gjennom bygningskomponenten, og måles i W/(m²K). Jo lavere U-verdi, desto bedre isolerer vinduet. U-verdi tar hensyn til både varmetap gjennom konstruksjonen og varmetap gjennom luftlekkasjer.
 
En lav U-verdi indikerer at en bygningskomponent gir en god varmeisolasjon og gir en mindre energibehov for oppvarming og kjøling av boligen. Det er viktig å vurdere U-verdien når man velger bygningskomponenter, da det har en direkte innvirkning på boligens energieffektivitet og på boligens totale energibehov. Det er også en viktig faktor å vurdere når man ønsker å redusere sitt klimafotavtrykk.
 
Historisk sett hadde gamle vinduer en U-verdi på ca. 5 (enkelt glassi ramme). Etter hvert som nye vinduer av 2-lags glass med argongass mellom rutene kom på markedet, ble U-verdien til et standard vindu halvert til ca. 2,5. I dag har vinduer av 2-lags glass en U-verdi på ca. 1,2, og vinduer av 3-lags glass har U-verdier på ca. 0,8

Oppsummert betyr dette at jo eldre vinduene dine er, jo mer kan du spare på å bytte.

Forskjellige vindustyper

Trevinduer med Alu-kledning

 • Lang levetid – Trevinduer med alu-kledning er motstandsdyktig og gir lenger levetid enn vinduer i tre.
 • Lite vedlikehold – Aluminium trenger ikke maling eller behandling for å bevare utseende.

 • Høyere kostnad – Aliminumkledning rundt trevinduene økler prisen til vinduet.
 • Vanskeligere å male om for å endre vinduets utseende. 

PVC-Vindu

 • Lavere kostnad – PVC-vinduer er ofte billigere enn alternativene.
 • Ingen vedlikehold – PVC-vinduer trenger ikke vedlikehold.
 • Lang levetid – Motstandsdyktig mot vær og vind.

 • Svakere materiale – PVC er et svakere materiale enn tre/alu noe som gjør at rammen blir mer massiv
 • PVC kan ikke behandles med for eksempel maling for å endre vinduets utseende.
Vindu med ramme i tre og 2-lags glass

Trevindu

 

2-lags vindu med aluminumskledning. Alu-kledningene reduserer behovet for vedlikehold og øker boligens

Trevindu med Alu-kledning

Vedlikeholdsfritt PVC-vindu med 2-lags glass

PVC-Vindu

Oppsummering

Valg av vindu varierer i forhold, her er noen faktorer som bør vurderes: 

 • Klima: Velg vinduer som passer til ditt lokale klima, for eksempel vinduer med god isolasjon for kalde områder eller med solskjerming for varme området.
 • Arkitektur: Vinduer bør matche husets arkitektur og stil.
 • Belysning: Velg vinduer som gir deg den ønskede mengden av dagslys og utsikt.
 • Sikkerhet: Velg vinduer med sikkerhetsegenskaper som låsesystemer og herdet glass hvis det er nødvendig.
 • Økonomi: Velg vinduer som passer til ditt budsjett, men ikke gå for de billigste alternativene, da de ofte har dårligere kvalitet.
 • Vedlikehold: Velg vinduer som er enkle å vedlikeholde, for eksempel med vedlikeholdsfrie rammer.

Vi hjelper deg gjerne med valg av vindu, kontakt oss for gratis befaring. 

Fortell oss mer om ditt neste prosjekt

Bergen Byggtjenester utfører alle oppdrag – store og små. Vi har spesialisert oss på: