Energirådgivning

Gjennom energirådgivning skreddersyr vi en energibesparende løsning tilpasset din bolig, tilpasset dine opprinnelige oppgraderingsplaner.

Hvorfor investere i energirådgivning?

Tjenester

Energirådgivning

Energrådgivning er perfekt for deg som skal pusse opp eller ønsker gode råd om energibesparende tiltak i din bolig. Vi har god oversikt over hvilke tiltak som gir støtte, og ikke minst, hvordan du kan redusere din strømregning.

Pris energirådgivning: 11 000 kr

Støtte fra Enova: Opptil 5 000 kr

Din pris: 6 000 kr 

Termografering

Vi utfører gjerne en termografering i sammenheng med energirådgivning av din bolig. Termografering går ut på å bruke infrarøde kameraer for å avdekke varmetap i din bolig.

Pris Termografering: 4 000 kr

Støtte fra Enova: 2 500 kr

Din pris: 1 500 kr

Enovastøtte

Enova støtter energibesparende tiltak i din bolig. Tiltak fra oppgradering av bygningskroppen gjennom etterisolering av tak, vegger og utskiftning av vinduer til montering av solcellepanel. Vi gir deg råd om hvilke tiltak som er aktuelle for din bolig. 

Oppgradering av bygningskroppen

Her følger noen av tiltakene som i kombinasjon kan kvalifisere til 100 000 – 150 000 kr i støtte hos Enova.

Isolering av vegger

Det forsvinner mye varme gjennom dårlig isolerte og utette vegger. Etterisolering av vegger er et effektivt tiltak for lavere energiforbruk i din bolig.

Isolering av tak

Etterisolering av tak er det av de mest effektive tiltakene for spare energi. Varm luft stiger, og dermed 

Bytte av vinduer

I en vanlig bolig står vinduene for 40 % av varmetapet, i følge Enova. Det er dermed stort potensiale for å spare strøm ved å bytte fra gamle til moderne vinduer

Eksempler på andre tiltak Enova støtter

Enova støtter blant annet oppgradering til balansert ventilasjon, vannbåren varme og solcelleanlegg.

Balansert ventilasjon

Et balansert ventilasjonsanlegg leverer frisk, renset luft og trekker ut brukt luft. Mellom 70 og 90 prosent av varmen gjenvinnes.

Enovastøtte: Opptil 10 000 kr

Vannbåren varme

Vannbåren varme er vann som varmes opp av en varmekilde, og vannet sirkulerer i boligen via rør i gulv eller radiatorer

Enovastøtte: Opptil 10 000 kr

Solcelleanlegg

Det forsvinner mye varme gjennom dårlig isolerte og utette vegger. Etterisolering av vegger er et effektivt tiltak for lavere energiforbruk i din bolig.

Enovastøtte: Opptil 47 500 kr

Ønsker du energirådgivning?

 

Vi er din rådgiver innen energisparing

Send forespørsel nedenfor eller kontakt oss i dag på + 47 48 29 12 32 dersom du har spørsmål til energirådgivning eller hvilke tiltak som gir støtte hos Enova.

  Hvem får støtte av Enova til Energirådgivning?

  Enova har satt opp noen kriterier til hvem som vil motta støtte etter gjennomført energirådgivning. 

  • Støtten forutsetter at du som privatperson er juridisk eier av boligen hvor tiltaket er gjennomført
  • Dersom du eier mer enn én helårsbolig eller fritidsbolig kan du få støtte til tiltak i disse så lenge formålet med boligene ikke er skattepliktig utleievirksomhet.
  • Du kan ikke få støtte til rådgivning tilknyttet felles tiltak i sameier og borettslag med mer enn fire boligenheter.
  • Bygninger med flere boenheter som har felles bygningsnummer, da dette regnes som én bygningskropp.
  • Eksempel på dette er horisontaldelt tomannsbolig og/eller firemannsbolig, og enebolig med sokkel-/hybelleilighet.
  • I slike tilfeller gis det kun støtte til én rådgivning som omfatter hele bygningskroppen

  Energirådgivningen må gjennomføres før oppgradering

  • Du kan kun motta støtte til energirådgivning som er gjennomført før selve oppgraderingsarbeidet
   igangsettes.

   

  Hvordan søke om Enovastøtte etter gjennomført energirådgivning?

  Her er en lenke til Enova sine hjemmesider hvor man kan søke om støtte etter gjennomført energirådgivning

  Hvorfor energirådgivning?

  Energirådgivning gir deg svar på dine spørsmål rundt energitiltak i din bolig. Dette gjør det enklere for deg å gjøre din bolig mer energieffektiv – i tillegg til å fornbedre inneklimaet. 

  En energieffektiv bolig vil redusere strømregningen din, samt øke boligens verdi.

  Dersom du allerede har oppgraderingsplaner for din bolig, vil en energirådgivning gi deg gode innspill til hvilke energibesparende tiltak som kan utføres i sammenheng med de planlagte oppgraderingene. Boligen blir ikke da bare finere, du sparer også penger på strømregningen. 

  Energirådgivning passer spesielt godt dersom:

  • Du ønsker å redusere energiforbruket i din bolig.
  • Du har nettopp flyttet til ny bolig.
  • Dere skal pusse opp, og har lyst til å gjøre smarte energivalg når dere uansett er igang.
  • Du trenger hjelp til å prioritere hvilke energitiltak dere bør gjøre.
  • Dere skal gjør en omfattende energioppgradering av boligen.

   

  Hva er inkludert i energirådgivning?

  En energirådgivning starter med en befaring av din bolig hvor det utarbeides en energiattest. Deretter vil energirådgiver opparbeide en tiltaksplan med skreddersydde tiltak tilpasset din bolig og dine oppgraderingsplaner.

  Uavhengig av om du ønsker å gå videre med de anbefalte tiltakene eller ikke, støtter likevel Enova energirådgivningen så lenge kriteriene for støtte er oppfylt.

  Dersom man går videre med tiltakene, kan man også få ytterligere støtte av Enova. Dette kan du lese mer her.