På tide å bytte kledning?

Det er viktig å bytte kledning før det får konsekvenser for andre deler av konstruksjonen. Kledningen beskytter bygget mot vær, vind og skader, den har også en estetisk funksjon. 

Her kan du lese noen gode råd om hva som er viktig å huske på når du skal bytte kledning. Dersom du ønsker en kontroll av kledningen til din bolig, kan vi også komme på en uforplitende og gratis befaring.

 

Hva må man tenke på i sammenheng med bytte av kledning?

 
Først og fremst – Vurder mulighetene for å etterisole veggene i sammenheng med bytte av kledning

Dersom du har planlagt å bytte kledning må du alltid vurdere mulightene for etterisolering (legge på ekstra isolasjon) av veggene før ny kledning monteres. I eldre hus er det gjerne ikke isolasjon i det hele tatt, mens i et hus fra 70-tallet er det sannsynligvis ca. 5 cm isolasjon i veggene fra før. Til sammenligning har nye bygg 35-40 cm isolasjon i veggene. Det er med andre ord stort potensiale for å spare betydelige summer på å etterisolere. Dersom husets bindingsverk ikke er isolert, må dette også utføres slik at veggens isolasjonstykkelse blir så stor som mulig. Vi anbefaler alltid å etterisolere med minimum 10 cm isolasjon hvis mulig. Dersom man har 10-15 cm isolasjon i veggen fra før, er man da oppe i 30-35 cm isolasjon noe som tilsvarer dagens standard. Her må selvsagt tilgjengelig takutstikk og andre faktorer tas med i vurderingen. Dersom du ikke har nok takutstikk er det også mulig å forlenge takutstikket. Etterisolering er noe som bør gjøres når man bytter kledning, da fordelene er mange. 

En godt isolert bolig reduserer energikostnadene knyttet til oppvarming betraktelig, det er også regnet som et av de mest effektive tiltakene for å redusere strømregningen.

Bruk en diffusjonsåpen (dampåpen) vindsperre

Etter at veggene er isolert skal det monteres en vindsperre slik at det ikke blåser gjennom isolasjon. Vind gjennom isolasjonen vil redusere isolasjonsegenskapene drastisk.Vindsperren sikrer også at fuktighet kan tørke ut innenfra, dette er også grunnen til at vindsperren skal være dampåpen, her er det stor forskjell fra produkt til produkt, og det anbefales å bruke en så dampåpen vindsperre som mulig. Riktig montering er spesielt viktig, vindsperren skal monteres tett og klemt fast med lekter for å forhindre luftlekkasjer. 

Vurder å bytte vinduer og dører

Vinduer og dører står for opptil 40 % av varmetapet for en vanlig bolig fra 70-80-tallet. Dersom man bytter til bedre isolerte dører og vinduer vil energibehovet til oppvarming reduseres betraktelig, samtidig som boligen oppleves som mindre trekkfull. Vinduer og dører av høy isolasjonsevne kan halvere varmetapet sammenlignet med vanlige vinduer. Les mer om vinduer her.

Sjekk tilstanden til dampsperren

Det er noen som omtaler dampsperren “som å bo i en plastpose”. Dette er likevel en misforståelse, og manglende dampsperre vil føre til fuktskader til følge av varm luft som kondenserer i konstruksjonen. Det er dampsperren som forhindrer dette. Det er også mulig å bygge opp dampsperren uten den vanlige plastfolien, her må man likevel trå varsomt da innsiden skal være minst ti ganger så damptett som utsiden. 

Legg til rette for balansert ventilasjon 

I sammenheng med bytte av kledning og etterisolering vil også huset bli tettere. Det er derfor viktig å tenke på hvordan huset skal puste. Den beste løsningen er balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon er et ventilasjonssystem som består av to seperate kaneler, en for tilførsel av frisk luft og en for avtrekk av brukt luft. Luften tilføres og trekkes ut av rommene via ventiler som er plassert i vegger, tak eller gulv. 

I motsetning til naturlig ventilasjon, der luften skiftes ut gjennom vinduer og ventiler, reguleres mengden luft som kommer inn og ut av bygningen samtidig som varmen gjenvinnes. Varmegjenvinneren gjenvinner varmen fra den brukte luften og bruker den til å varme opp den friske luften som tilføres, noe som vil redusere oppvarmingskostnadene og gjøre boligen mer energieffektiv.

Fordelene ved balansert ventilasjon er mange. Det vil blant annet føre til et bedre inneklima med bedre luftkvalitet, redusert støynivå samtidig som det også tar med seg fuktighet ut av boligen. 

Enova støtter også balansert ventilasjon med 10 000 kr – spør oss gjerne om råd eller les mer her.

Etterisolering av yttervegger i Bergen.